Европейски проекти

СентърМайн спечели финансиране по европроект за МСП

15.07.2020

Фирма СентърМайн ЕООД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-3159-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Общата стойноста на разходите по проекта е 10 000.00лв., от които 8 500.00лв. са европейско и 1 500.00лв. са национално финансиране.

 

Основните цели на проекта са:

  • Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19;
  • Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на работните места.